Algemeen Rijksarchief

Uit GeneaWiki Familiekunde Brussel
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Adresgegevens

Ruisbroekstraat 2
1000 Brussel
tel. 02 513 76 80
fax 02 513 76 81
Bezig met het laden van de kaart...

Openingsuren documentenzaal

  • maandag gesloten
  • dinsdag tot vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
  • zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

Openingsuren bibliotheek

  • maandag gesloten
  • dinsdag tot vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
  • zaterdag gesloten

Contactpersoon

Lieve De Mecheleer


E-mailadres

algemeen.rijksarchief@arch.be


Website

www.arch.be


Beschikbaarheid documenten

Voor primaire genealogische bronnen op microfilm kan men niet meer in het Algemeen Rijksarchief terecht. De genealogische bronnen worden echter gedigitaliseerd en steeds meer gedigitaliseerde archieven zijn raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief (Intranet).

Omdat bijna alle in het Algemeen Rijksarchief bewaarde bronnen op de een of andere manier informatie bevatten die interessant kan zijn voor de genealoog, beperken we ons hier tot de belangrijkste bestanden.

Voor een overzicht van de geïnventariseerde bestanden, zie L. De Mecheleer, Overzicht van de archieftoegangen in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, Toestand op 1 januari 2008, Brussel, 2008..

Archieven van families en personen

GIDS 29: A. Van Nieuwenhuysen (aangevuld door R. Laurent), Archives de familles et de particuliers, 1997, 233 p.

GIDS 40: M. D'Hoore, Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), 2 dln., 1998, 854 p.

Men kan in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief ook een cumulatieve index raadplegen van de familienamen voorkomend in de door het Algemeen Rijksarchief gepubliceerde inventarissen.

Gerechtelijk archief ancien régime

In het archief van de Grote Raad van Mechelen zijn de procesdossiers en de rekwesten van belang voor de genealoog, vooral wanneer het conflicten rond nalatenschappen betreft. Verzoekschriften bevatten doorgaans uitgebreide informatie over de partijen die de zaak aanhangig maken.

Individuele dossiers vreemdelingenpolitie

De individuele dossiers bevatten meestal het bulletin de renseignements met de volgende gegevens: naam van de gemeente waar de vreemdeling zich wil vestigen, burgerlijke stand van de vreemdeling en de familieleden die hem vergezellen, plaats en datum van het huwelijk, genealogische gegevens van de ouders van het gezinshoofd, wettige woonplaats in het buitenland, laatste verblijf in het buitenland, datum van aankomst in het land, verblijfplaatsen in België, datum van aankomst in de gemeente, adres, beroep, middelen van bestaan, gedrag…, aangevuld met uittreksels van akten van overlijden, geboorte en huwelijk, eventuele vervolgingen en veroordelingen. Deze reeks is toegankelijk via alfabetische steekkaarten raadpleegbaar op microfilm.

T 413: B. Boone, R. Depoortere, Ministère de la Justice. Service de la police des étrangers. Inventaire des microfilms du fichier des dossiers individuels, 1996, 12 p.

Naturalisatiedossiers

Deze dossiers bevatten o.a. het verzoekschrift van de aanvrager gericht aan de Minister van Justitie met biografische gegevens van de aanvrager. Toegankelijk via alfabetische steekkaarten.

S. Vervaeck, Gids voor sociale geschiedenis. Bronnen voor de studie van immigratie en emigratie. Hedendaagse tijden. Deel I. Archiefbronnen bewaard in het Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1996, 75 p.

Zegels

Zegels vormen een belangrijke bron voor familiewapens. Naast de originele zegels, worden er in het Algemeen Rijksarchief ook 37.802 zegelafgietsels bewaard. Om de verzameling afgietsels voor beschadiging te behoeden en om ze beter toegankelijk te maken voor onderzoekers, werd in 2008 een digitaliseringsproject opgestart om de volledige verzameling via het internet ter beschikking te kunnen stellen.

I 347: R. Laurent, Inventaire de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du Royaume à Bruxelles. I. Moulages n°s 1 à 1000, 2003, 290 p. Bevat de nummers 1 tot 1000.

I 368: R. Laurent, Inventaire de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du Royaume à Bruxelles. II. Moulages n° 1001 à 2000, 2005, 268 p. Bevat de nummers 1001 tot 2000.

Gerelateerde links

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Familiekunde Brussel
Hulpmiddelen