Rijksarchief te Brussel (Anderlecht)

Uit GeneaWiki Familiekunde Brussel
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Adresgegevens

Fernand Demetskaai 7
1070 Anderlecht
tel. 02 524 61 15
fax 02 520 93 21
Bezig met het laden van de kaart...


Openingsuren

  • maandag gesloten
  • dinsdag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur
  • zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur
  • juli en augustus: gesloten tussen 12.00 uur en 13.00 uur, 's zaterdags gesloten


Contactpersoon

Harald Deceulaer diensthoofd)

E-mailadres

rijksarchief.anderlecht@arch.be


Website

[1]

Beschikbaarheid documenten

Sinds 2002 biedt het Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht) de microfilms aan van de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van Brussel en de Franstalige provincies. Meer recent werd dit aanbod fors uitgebreid door de digitale leeszaal. Alle parochieregisters van België werden gedigitaliseerd en zijn raadpleegbaar. Er is thans een gelijkaardige operatie bezig om ook alle registers van de Burgerlijke Stand tot 1912 te digitaliseren. Deze documenten zijn raadpleegbaar op computers in de leeszaal en worden in de toekomst ook beschikbaar via het internet. Op de website van het Rijksarchief bevindt zich bovendien de zoekrobot “zoeken naar personen”. Deze zoekrobot ontsluit het werk van honderden vrijwilligers en genealogen. Ca. 18 miljoen namen uit uiteenlopende genealogische en historische bronnen zijn op die manier op naam doorzoekbaar.

Volkstellingen ancien régime

Voor het ancien regime zijn er de volkstellingen die in het hertogdom Brabant werden gehouden (o.a. 1709, 1748, 1755). Deze tellingen bevinden zich in de bestanden van het Fiscaal Officie van Brabant en de Staten van Brabant. In de leeszaal kan per gemeente een overzicht van de bronnen voor elke telling worden geraadpleegd (P. Klep, Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900, Nijmegen, 1981, p. 511-515).

Notarissen

Zeer interessant zijn ook de procesdossiers van de Raad van Brabant (16e-18e eeuw), die sinds enkele jaren in toenemende mate worden ontsloten. In verschillende inventarissen kan al op naam worden gezocht.

Wijkboeken

Een minder bekende bron zijn de wijkboeken van de stad Brussel uit het midden van de 17e tot het einde van de 18e eeuw. Deze bureaus uit het ancien régime kunnen we het beste vergelijken met de registratie- en hypotheekkantoren van de FOD Financiën.

Administratie registratie en domeinen

De archieven van de Administratie van de registratie en domeinen (Federale Overheidsdienst Financiën) vormt een andere interessante bron. In deze archieven vindt men notariële akten, verklaringen van successie en de datum en de samenvatting van een onderhandse akte.

Een andere zijn de minuten van de akten en de repertoria van de notarissen met residentie in de gemeenten van het Brusselse gewest.


Raadpleegbaarheid documenten

Archieven van meer dan 100 jaar oud zijn vrij raadpleegbaar. Voor archieven jonger dan 100 jaar kunnen beperkingen worden opgelegd (wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

De raadpleging van minuten van notarisprotocollen jonger dan 100 jaar wordt toegestaan aan:

  • de neerleggende notaris of zijn opvolger, een geassocieerd notaris of een gemandateerd medewerker;
  • elke Belgische notaris;
  • een landmeter (voor akten, plannen, lastenboeken verbonden aan een verkoop of aankoop van onroerend goed) op voorwaarde dat een attest van een notaris kan worden voorgelegd;- juridische autoriteiten.

Voor de raadpleging van gerechtelijke archieven (burgerlijke zaken) moet men aan het Rijksarchief een bewijs van verwantschap kunnen voorleggen (kopie identiteitskaart, kopie van huwelijksboekje van ouders, grootouders…). Studenten moeten een onderzoeksverklaring tekenen.


Bijzonderheden

Voor een overzicht van beschikbare documenten per gemeente gelieve de pagina’s van de afzonderlijke gemeenten te raadplegen.

Gerelateerde links

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Familiekunde Brussel
Hulpmiddelen