GeneaWiki:Gebruiksvoorwaarden

Uit GeneaWiki Familiekunde Brussel
Versie door Patrick Vanhoucke (Overleg | bijdragen) op 17 aug 2012 om 00:14

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het gebruik van de wiki van Familiekunde Brussel is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Familiekunde Brussel kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.


Inhoud

Doel van de wiki

De GeneaWiki Familiekunde Brussel is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over genealogie in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.

Alle informatie op de wiki is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

De via de wiki ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van de officiële teksten worden beschouwd. Uitsluitend de officiële teksten, zoals bijvoorbeeld gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, gelden als authentiek. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft de papieren versie steeds voorrang.

De inhoud van de wiki (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.


Gebruik van de wiki

Familiekunde Brussel besteedt veel zorg aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze wiki, maar garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Familiekunde Brussel niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de wiki of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze wiki kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer Familiekunde Brussel op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal Familiekunde Brussel zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Familiekunde Brussel spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de GeneaWiki volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Familiekunde Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de wiki of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.


Hyperlinks en externe websites

Via de wiki verwijst Familiekunde Brussel u met (hyper)links door naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Familiekunde Brussel beschikt dienaangaande over geen enkele controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen garantie bieden met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze externe websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging van de externe site of van de inhoud ervan in. De links worden u louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Familiekunde Brussel aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites en hun inhoud.

Indien informatie op een externe website niet betrouwbaar, recent of correct is, of in strijd met de wetgeving, behoudt Familiekunde Brussel zich het recht voor de link naar deze website zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving te verwijderen.


Auteursrecht en eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze wiki te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Op deze wiki geldt een licentie Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0. Dit betekent dat u het werk mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en er afgeleide werken van mag maken op voorwaarde dat u de naam van Familiekunde Brussel vzw als licentiegever vermeldt; dat u het werk niet voor commerciële doeleinden gebruikt; en dat u het nieuw ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie verspreidt.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de GeneaWiki van Familiekunde Brussel. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de pagina van GeneaWiki Familiekunde Brussel moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de pagina van GeneaWiki Familiekunde Brussel moet duidelijk zichtbaar zijn.

Familiekunde Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de wiki zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.


Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Familiekunde Brussel overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze wiki, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Familiekunde Brussel wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Familiekunde Brussel mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat Familiekunde Brussel de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.


Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de wiki, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Familiekunde Brussel
Hulpmiddelen